Välkommen till Björkbackens Förskola

Björkbackens Förskola erbjuder ditt barn en trygg och trivsam miljö. Vi är en kreativ förskola  som utgår från barnens lust för att utveckla deras nyfikenhet skaparglädje. Här arbetar engagerade pedagoger som utmanar och stimulerar barnens lärande.Förskolans lokaler är uppbyggda i sagans tecken och vi arbetar mycket med lärande genom sagans värld, vi vill uppmuntra barnens fantasi och utmana dem att utveckla sina egna tankar och idéer.

Förskolan ligger i en del av Moröbacke kyrkas lokaler. Där har vi nära till skog, lekparker, pulkabacke, 4-h gård och bibliotek. För oss är utevistelsen viktig och vi är ute mycket i den härliga natur som omger oss.

Björkbackens förskola vilar på en kristen värdegrund, vilket innebär att vi tror på alla människors lika värde. Vi har en målsättning att ha barngrupper med omkring15 barn, där det finns möjlighet att uppmärksamma varje barns erfarenheter, intressen och behov.