Skolföreningen Växa

Huvudman för Björkskolan, Bruksskolan, Björkbackens förskola och Bruks förskola är Skolföreningen Växa. Skolföreningen drivs som ideell förening med syfte att bedriva utbildning på kristen värdegrund. Bakom föreningen står Pingstkyrkan i Skellefteå och Brukskyrkan i Ursviken. Skolföreningens styrelse organiserar verksamheten utifrån lokala förutsättningar och tillser att de nationella målen och kvalitetskraven i skollagen uppfylls. 

Skolföreningen Växa websida