Värdegrund

Förskolans värderingar bygger på kristen värdegrund, vi ser varje barn som unikt och värdefullt. Vi arbetar efter ”gyllene regeln” som säger att man behandlar andra som man själv vill bli behandlad. Vi uppmärksammar barnen på etiska dilemman och livsfrågor genom samtal. Björkbackens förskola är öppen för alla. Alla människor värderas lika högt och vi bemöter varje barn utifrån deras förutsättningar. Vi lyfter fram varandras olikheter och ser dem som en tillgång.

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.”.

Lpfö 18