Organisation

Ideell förening

Skolföreningen Växa står bakom Björkskolan, Bruksskolan, Björkbackens förskola och Bruks förskola. Skolföreningen drivs som ideell förening med syfte att bedriva utbildning på kristen värdegrund. Föreningens medlemmar är Pingstkyrkan i Skellefteå och Brukskyrkan i Ursviken. Skolföreningens styrelse är huvudman för skolorna och organiserar verksamheten utifrån lokala förutsättningar och tillser att de nationella målen och kvalitetskraven i skollagen uppfylls. Styrelsen har även ansvaret för skolföreningens ekonomi. Årligen hålls föreningsstämma med styrelse och representanter från föreningens medlemmar. Skolföreningens verksamhet och bokslut för verksamhetsåret redovisas då.

Ideell förening

Skolföreningen Växa står bakom Björkskolan, Bruksskolan, Björkbackens förskola och Bruks förskola. Skolföreningen drivs som ideell förening med syfte att bedriva utbildning på kristen värdegrund. Föreningens medlemmar är Pingstkyrkan i Skellefteå och Brukskyrkan i Ursviken. Skolföreningens styrelse är huvudman för skolorna och organiserar verksamheten utifrån lokala förutsättningar och tillser att de nationella målen och kvalitetskraven i skollagen uppfylls. Styrelsen har även ansvaret för skolföreningens ekonomi. Årligen hålls föreningsstämma med styrelse och representanter från föreningens medlemmar. Skolföreningens verksamhet och bokslut för verksamhetsåret redovisas då.